Konkurrenskommissionen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket försökte gynna en tidigare medarbetare genom direktupphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Tand­vårds- och läkemedelsförmånsverket för att ha försökt gynna en tidigare medarbetare och dennes bolag, genom att köp av konsult­tjänster direkt från bolaget för c:a 800.000 kronor.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har enligt ett meddelande som publicerades i oktober 2018 beslutat teckna avtal om köp av konsulttjänster för c:a 800.000 kronor. Köpet skulle ske direkt från ett privat bolag, där en av verkets tidigare med­arbetare numera är verksam.

Som skäl för direktupphandlingen har TLV angivit tekniska skäl som skulle bestå av att den anlitade konsulten besitter en unik kompetens, eftersom han tidigare handlagt liknande ärenden under den tid han arbetade hos verket.

Undantag för tekniska skäl kan endast komma ifråga om ingen annan aktör inom EU:s hela gemensamma marknad över­huvudt­aget skulle kunna komma ifråga för uppdraget. Detta kan knappast vara fallet för nu aktuella tjänster. Det finns därför anled­ning att rikta kritik mot TLV. Efter det att planerna upp­märk­sammats har TLV valt att inte gå vidare med att teckna det plane­rade avtalet.

– Detta kan dock inte medföra att verket undgår att kriti­seras för att ha försökt begränsa konkurrensen och gynna en tidigare medarbe­tare säger Lennart Göranson, ledamot av Konkur­rens­kommis­sionen.

Utredningen finns att läsa här.