Konkurrenskommissionen: Täby kommun ställde orimliga krav – fick inga anbud

I en utredning av den oberoende expertgruppen Kon­kurrenskommissionen, som är en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Täby kommun för att ha genomfört en upphandling av taxitransporttjänster med så kort uppstartstid att inga anbud överhuvudtaget kom in.

I maj 2017 inledde Täby kommun en upphandling av taxi­trans­porttjänster med krav på c:a 60 heltidsbemannade taxifordon för transporter av barn och ungdomar, äldre samt personer med funktionsnedsättning. Värdet uppskattades till 80 miljoner kronor.

Upphandlingen hade utformats med en uppstartstid för vinnande anbudsgivare att hinna anställa förare och införskaffa bilar m.m. på en knapp en månad (29 dagar, varav endast 19 var arbetsdagar). När anbudstiden gick ut visade det sig att inga taxiföretag ansåg sig kunna lämna konkurrenskraftiga och seriösa anbud.

Enligt lagen om offentlig upphandling ska de tidsramar som ställs upp för anbudsgivning vara utformade så att alla aktörer ges lika möjlighet att lämna bästa möjliga anbud. Högsta förvaltnings­dom­stolen har exempelvis bedömt att en uppstartstid på mellan 16 och 23 dagar för en upphandling som avsåg nio be­man­nade fordon var allt för kort.

– Att med en uppstartstid på mindre än en månad kunna till­handahålla c:a 60 bemannade taxifordon är inte möjligt. Kom­munen borde rimligen själv ha insett detta. Upphandlingens utformning är ogenomtänkt, strider mot lagen och riskerar i slutändan att drabba dem som är beroende av samhällsbetalda transporter. Det finns därför anledning att rikta kritik mot Täby kommun, säger Lennart Palm ledamot av Konkurrens­kommissionen.

Läs utredningen i sin helhet här.