Konkurrenskommissionen: Strängnäs kommun upphandlade i strid mot lagen

I en tidigare utredning har den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiserat Strängnäs kommun för ett oseriöst beslut att avbryta en offentlig upphandling av flyt­bryggor. Nu finns det på nytt anledning att framföra kritiska synpunkter. Denna gång för att kommunen annonserat en ny upphandling med en alltför kort tidsfrist.

Strängnäs kommun begärde den 24 januari 2017 in anbud för leverans och installation av flytbryggor med Y-bommar och landgångar. Enligt upphandlingens administrativa föreskrifter skulle anbuden vara kommunen till handa redan den 6 februari 2017, d.v.s. med en anbudsfrist på endast 13 dagar, varav åtta arbetsdagar.

– Kommunen är skyldig att beakta de allmänna principer som gäller för offentlig upphandling. Det innebär bland annat att leverantörer måste få en rimlig tid på sig att förbereda sig för och räkna på anbud. En alltför kort anbudstid är nämligen oförenlig med kravet på likabehandling, och riskerar att begränsa konkurrensen säger Lennart Palm ledamot av Konkurrenskommissionen.

Förvaltningsrätten i Linköping har i en dom av den 7 april 2017 förordnat att upphandlingen ska göras om, bland annat eftersom rätten bedömde att anbudstiden var alltför kort och därmed begränsade konkurrensen.

 

Läs utredningen i sin helhet här.