Konkurrenskommissionen: Stockholms stad struntade i domstolens beslut

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Stockholms stad återigen för sin olagliga direktupphandling av transporttjänster. Denna gång eftersom staden i strid mot domstolens förordnade även tecknat avtal i den olagliga upphandlingen.

Till följd av ett avbrutet upphandlingsförfarande, på grund av att anbuden påstods vara för dyra, valde Stockholms stad att under hösten 2016 genomföra en direkt upphandling av transporter för bland annat funktionsnedsatta, äldre och andra särskilt behövande.

I en dom den 29 november fastslog Förvaltningsrätten i Stockholm att direktupphandlingen var olaglig. Detta eftersom Staden själv skapat den uppkomna brådskan, och därmed inte kunde tillämpa undantagen från annonserad upphandling. Staden valde ändå att gå vidare med upphandlingen och teckna avtal, i direkt strid mot förvaltningsrättens dom.

Hela förfarandet har sneddrivit konkurrensen eftersom möjligheten att förbereda sig för leverans varit orimligt kort för intresserade leverantörer. Endast det av staden tidigare anlitade företaget har haft möjlighet att delta i upphandlingens huvudsakliga delar. Detta har bland annat visat sig i att ett annat företag än sittande leverantör som fått två av de aktuella kontrakten överhuvudtaget inte förmådde leverera i tid, och tvingades ställa in transporterna redan efter två veckor.

Staden agerande har medfört såväl praktiska problem som merkostnader för stockholmarna. Några billigare transporter blev det inte heller i det nya avtalet. Dessutom riskerar staden att få betala upphandlingsskadeavgift, som kan komma att uppgå till mångmiljonbelopp.

Det är allvarligt att Stockholms stad väljer att trotsa såväl upphandlingslagen som domstolens dom. I detta fall har det dessutom medfört stora merkostnader samt välfärdsbrister för särskilt transportbehövande, säger Lennart Palm ledamot i Konkurrenskommissionen.

Läs utredningen i sin helhet här.