Konkurrenskommissionen: Stockholm stad antog ett 58 miljoner kronor högre anbud efter påhittade formfel hos konkurrenterna

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Stock­holms stad för att ha antagit ett mer än 58 miljoner kronor högre anbud, efter att samtliga konkurrerande anbud har ”lagts åt sidan”.

Det var när Stockholms stads idrottsnämnd skulle teckna ett nytt ramavtal om köp av pontonbryggor m.m. som man antog det i särklass dyrare anbudet. Samtliga övriga anbud beslutade man att ”lägga åt sidan”, bland annat på grund av påhittade formella skäl.

Antagningsförfarandet har senare prövats rättsligt, där Förvalt­nings­rätten i Stockholm har slagit fast att Staden saknat laga skäl att låta bli att pröva anbuden. Staden borde således ha kunnat köpa de aktuella bryggorna till en väsentligt lägre kostnad.

Konkurrenskommissionen har även tidigare uppmärksammat att det inte har gått rätt till i samband med Stockholms stads idrotts­nämnds köp av bryggpontoner m.m. Detta har bland annat lett till att nämnden har fått betala upphandlingsskadeavgift, som är ett slags böter, på 180.000 kronor. Idrottsnämnden har även kritiserats för att olagligen har direktupphandlat konsulttjänster där den anlitade konsulten hade ett direkt jävsliknande förhållande till det företag som nämnden samtidigt köpte pontoner från.

– Att Stockholms stad genom sin idrottsnämnd fortsätter att bryta mot bestämmelserna om offentlig upphandling är ytterst anmärk­nings­värt och leder, som i detta fall, till väsentligt högre kostnader för aktuella inköp. Det finns därför anledning att rikta synnerligen allvarlig kritik mot Staden som uppenbarligen behöver se över sina upphandlingsrutiner, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, Konkurrens­kom­missionens ordförande.

Utredningen finns att läsa här.