Konkurrenskommissionen: Oxelösunds kommun upphandlade i strid mot sina egna krav

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Oxelösunds kommun för att vid en upphandling av flytbryggor ha lämnat uppdraget till en anbudsgivare som inte levde upp till grundläggande krav enligt förfrågnings­underlaget.

I en upphandling som påbörjades i december 2016 begärde Oxelö­sund kommun in anbud för leverans och installation av trä- och betongbryggor. Som krav angavs att anbudsgivarna måste vara klassade med normal kreditvärdighet.

Trots detta beslutade emellertid kommunen att tilldela kontraktet till ett företag som inte levde upp till kravet på kreditvärdighet. Företaget hade nämligen sämsta möjliga kreditklassning och hade inte heller i sitt anbud erbjudit något annat som kunde täcka upp för denna brist.

Det är märkligt att kommunen ställer krav som den sen inte anser sig vilja följa. En upphandlande myndighet måste hålla sig till de anbudsförutsättningar som den själv har fastslagit, och får inte bortse från eller ändra dessa i efterhand. Detta eftersom kraven kan ha fått vissa företag att avstå från att lämna anbud, säger Lennart Göranson, ledamot i Konkurrenskommissionen. Kommunen förtjänar därmed kritik.

Förvaltningsrätten i Linköping förordnade i dom av den 16 maj 2017 att den aktuella upphandlingen ska rättas genom en ny anbudsvärdering, där företaget som kommunen valt att teckna avtal med ska uteslutas. Detta eftersom företaget inte visat sig leva upp till kommunens krav enligt förfrågningsunderlaget.

Läs utredningen i sin helhet här.