Konkurrenskommissionen: Nynäshamns kommun köpte bryggor och tjänster utanför ramavtal

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Nynäshamns kommun för att ha olagligen förlängt ett ramavtal samt för att ha köpt pontonbryggor och tjänster utanför ramavtalet.

Nynäshamns kommun har haft ett sedan tidigare upphandlat ram­avtal med ett privat företag avseende underhåll av bryggsystem och hamnanläggningar. Detta avtal löpte dock ut i november 2016 utan möjlighet till förlängning. Trots detta har kommunen förlängt avtalet till ett värde av minst 2,4 miljoner kronor.

Konkurrenskommissionens utredning visar även att kommunen har gjort ett antal beställningar från leverantören som överhuvud­taget inte täcks av det upphandlade ramavtalet. Till exempel har kommunen köpt badplatsanläggningar, renovering av hopptorn och nya pontoner från företaget. Kommunen har även beställt konsulter för landskapsarkitektur och bygglovshandlingar, trots att ramavtalet endast avser underhåll av existerande bryggsystem. Dessa köp – utanför avtalet – uppgår till ett sammanlagt värde av minst 6,4 miljoner kronor.

Lagen kräver att om det tecknas ett ramavtal med endast en leverantör ska samtliga villkor vara i förväg fastställda i avtalet. Detta innebär att kommunen inte får köpa varor eller tjänster som inte angivits prissatta i det ursprungliga avtalet. Istället måste i dessa fall en ny upphandling genomföras.

– Kommunen har vetat om att avtalet löper ut och därmed haft gott om tid att upphandla på nytt. Trots detta har kommunen olagligen förlängt avtalet och fortsatt att köpa varor och tjänster från det aktuella företaget. Detta innebär en överträdelse av de bestämmelser om offentlig upphandling som ytterst syftar till att bland annat motverka korruption. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Nynäshamns kommun, säger Inger Ridderstrand-Linderoth ordförande i Konkurrenskommissionen.

Utredningen kan läsas här.