Konkurrenskommissionen: Nya lagbrott kring Stockholms bryggor

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Stockholm stad för att ha köpt konsulttjänster för två miljoner kronor utan konkurrens­upphan­dling.

Stockholm stad tecknade under sommaren 2017 ett avtal med en privat leverantör avseende konsulttjänster kring stadens frilufts- och småbåtsverksamhet. Inom ramen för det knappt ettåriga avtalet har staden redan hunnit betala ut över två miljoner kronor till konsulten. Avtalet har inte föregåtts av någon annonserad upphandling, trots att lagen kräver detta.

– Konkurrenskommissionen kritiserade redan under 2014 stadens agerande kring sina bryggupphandlingar, säger Per Eklund, ledamot i Konkurrens­kommissionen. Nu har staden återigen tecknat ett mångmiljonavtal som rör småbåtsverksamheten, utan att följa lagens krav på annonserad upphandling.

Eftersom avtalet rör ett så stort värde kräver upphandlingslagen att det skulle ha genomförts en annonserad upphandling, där även andra intresserade leverantörer hade haft möjlighet att tävla om kontraktet. Ytterst syftar lagstiftningen till att säkerställa värde för skattepengarna och att motverka korruption.

– Stockholm stad har återigen brutit mot lagen, trots att de tidigare dömts att betala 180 000 kronor i upphandlingsböter. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot staden, avslutar Per Eklund.

Utredningen kan läsas här.