Konkurrenskommissionen: Haninge kommun anskaffade modulbostäder för flyktingar i strid mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Haninge kommun för att ha frångått upphandlings­reg­lerna vid hyra av bostadsmoduler.

Haninge kommun har tecknat avtal med flera privata företag om att hyra av bostadsmoduler för flyktingar. Avtalen har inte föregåtts av några annonserade upphandlingsförfaranden.

– I lagen om offentlig upphandling finns det visserligen ett undantag för hyra av fastigheter, men det gäller endast redan befintliga bygg­nader och inte, såsom i detta fall, moduler som ska monteras på plats först senare. Till skillnad från vad kommunen söker göra gällande medför det s.k. hyresundantaget inte något undan­tag från upphandlingsbestämmelserna i detta fall.

Behovet för kommunen att anordna flyktingbostäder var vid aktuella tidpunkter redan väl känt, så det har inte funnits någon synnerlig brådska som medför undantag för kom­munen att vända sig direkt till vissa leverantörer. Upphand­lingarnas värde uppgår till mellan 23 och 50 miljoner kronor och avser därmed såpass höga värden att annonserade upphandlingar skulle ha genomförts. Totalt har kommunen anskaffat bostadsmoduler för mer än 110 miljoner kronor utan föregående infordran av konkur­rerande anbud på sätt som lagen föreskriver.

– Det är viktigt att bestämmelserna om offentlig upphandling följs, särskilt när det rör sig om så här höga belopp. Det finns därför anledning att rikta kritik mot Huddinge kommun för att brutit mot lagen säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Utredningen finns att läsa här.