Konkurrenskommissionen: Halmstads Energi upphandlade en elfordonspool i strid mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras det kommunala bolaget Halmstads Energi och Miljö AB för att ha direktupphandlat ett miljonavtal för hyra av elfordon i strid mot lagen.

Halmstads Energi och Miljö AB har tecknat avtal om hyra av fordon i en ”mobilitetstjänst” som består av en kombinerad elcykel- och elbilspool i anslutning till tågstationen i Halmstad. Uppdraget, som är värt i vart fall 1,2 miljoner kronor, har lämnats direkt till ett privat företag utan föregående annonserad anbuds­infordran.

Enligt vad Halmstads Energi och Miljö AB uppgivit har annonse­ring inte varit nödvändig eftersom en egen ”mark­nads­undersök­ning” ska ha visat att det anlitade företaget är enda leveran­tör som kan tillhandahålla den aktuella mobilitets­tjänsten.

När Konkurrenskommissionen granskat ärendet framkommer dock att den påstådda ”marknads­under­sök­ningen” inte är dokumenterad, och huvudsakligen verkar bestått av formlösa kontakter med lokala branschkollegor till det anlitade företaget.

– För undantag av nu aktuellt slag krävs att det endast finns en enda leverantör inom hela EU som kan leverera det som efter­frågas. På marknaden för fordonsuthyrning finns det dock flera konkur­rerande företag som i vart fall skulle ha givits möjlighet att lämna anbud i konkurrens med varandra, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande av Konkurrens­kommissionen.

Det finns enligt Konkurrenskommissionen därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Halmstads Energi och Miljö AB som medvetet har kringgått lagen om offentlig upp­handling.

Utredningen finns att läsa här.