Konkurrenskommissionen: Grums kommun bröt mot lagen vid traktorupphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Grums kommun för att ha direktupphandlat en traktor med vagn för drygt 700.000 kronor. I sammanhanget miss­tänks även mutbrott.

Grums kommuns har tecknat leasingavtal avseende en traktor med tillhörande vagn för c:a 700.000 kronor utan föregående kon­kur­rens­upphandling. Kommunen har bland annat felaktigt givit uttryck för att leasing­kontrakt överhuvudtaget inte omfattas av bestämmelserna om offentlig upphandling.

-Upphandlingen har delats upp i två delar, med traktor och vagn var för sig. Vid bedömningen ska de båda kontraktens samlade värde dock vägas ihop och det finns i lagen inget undantag för leasingkontrakt.

Bestämmelserna om offentlig upphandling syftar till att utnyttja befintlig konkurrens och att motverka korruption. Eftersom det sammanlagda värdet av traktor med vagn uppgår till omkring 700.000 kronor skulle upphandlingen ha annonserats, så att även andra företag fått möjlighet att lämna anbud.

– Även köp som sker genom leasingkontrakt ska upphandlas enligt lagens bestämmer, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrens­kommissionen Det finns därför anledning att rikta kritik mot kommunen, som borde haft tydligare upphandlings­rutiner och kontroller så att detta hade kunnat undvikas, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

En tidigare chefstjänsteman hos kommunen och den säljare som förmedlade kontrakten har fällts för mutbrott i en dom som inte vunnit laga kraft.

Utredningen kan läsas här.