Konkurrenskommissionen: Göteborg gjorde olaglig direktupphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Göteborgs kommun för att ha förhandlat med, och tilldelat kontrakt till, ett företag som överhuvudtaget inte deltagit med något ursprungligt anbud.

Göteborgs kommun genomförde under sommaren 2017 en upphandling av serviceresor m.m. till destinationer utanför kommunen. I det delområde som avsåg resor till och från Stockholms län inkom endast ett anbud. Istället för att anta detta anbud valde kommunen att inleda förhandlingar med ett företag, som överhuvudtaget inte inkommit med något anbud, eftersom kommunen ansåg att det enda inkomna anbudet var ”för dyrt”.

– Lagen har utförligt reglerat när man får förhandla med den som inte lagt anbud i en upphandling. Som huvudregel får detta endast ske om man inte fått in några fungerande anbud, säger Inger Ridderstrand-Linderoth ordförande i Konkurrenskommissionen.

Efter att det företag som hade lämnat det ursprungliga anbudet överklagat konstaterade slutligen kammarrätt att kommunen i det aktuella fallet hade brutit mot lagen, genom att ge kontraktet till någon som inte ursprungligen deltagit i upphandlingen.

– Göteborgs kommun fick enbart förhandla med den leverantör som var med och lämnade anbud från början. Alternativt hade upphandlingen kunnat avbrytas och göras om på nytt. Det finns därför anledning att rikta kritik mot kommunen, som uppenbarligen behöver se över sina rutiner, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Utredningen går att läsa här.