Konkurrenskommissionen: Arvidsjaurs kommun köpte upphandlingskonsult i strid mot upphandlingsbestämmelserna

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Arvidsjaurs kommun för att ha köpt tjänster från en upphandlingskonsult i miljonklassen i strid mot bestämmelserna om att en upp­handling ska annonseras.

När Arvidsjaurs kommun behövde upphandlingskonsulttjänster köptes dessa direkt från en tidigare medarbetare som arbetat som upphandlare hos kommunen.

Avtalet är utformat för att kunna löpande förlängas utan begräns­ning i tiden. Enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling gör detta att avtalets värde ska uppskattas till i vart fall c:a 1,8 miljoner kronor. Därför har kommunen varit skyldig att annonsera upphandlingen så att även andra än den tidigare medarbetaren kunnat vara med och lämna anbud.

Kommunen har härigenom inte bara brutit mot lagen om offentlig upphandling utan även mot sina egna interna rikt­linjer, i den kommunala s.k. Upphandlingspolicyn.

Den anlitade konsulten bör rimligen vara förtrogen med såväl lagen om offentlig upphandling som kommunens interna Upphandlingspolicy, eftersom han tidigare har jobbat med dessa frågor hos kommunen. Mot denna bakgrund framstår det som särskilt anmärkningsvärt att avtalet har kommit till på ett sätt som strider mot alla de bestämmelser som konsulten ska tillämpa när det gäller upphandling, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen, som även riskerar att få betala upphandlingsskadeavgift (som är ett slags böter) med c:a 130.000 kronor.

Utredningen finns att läsa här.