Kommunalt bolag tecknar mångmiljonkontrakt i strid mot lag

Det kommunala företaget Örebroporten AB har beslutat att bygga till en nyförvärvad industrifastighet. Avtalet med byggfirman, värt 25 000 000 kronor, tecknades av hyresgästen med överfördes omedelbart till Örebroporten. Kontraktet tecknades utan föregående upphandling i konkurrens. Nu får Örebroporten kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp, som menar att kontraktet tillkommit i strid mot lag.

– När kommunala bolag köper varor eller tjänster ska det ske genom upphandling i konkurrens. Detta för att priset ska bli så lågt och för att motverka risken för vänskapskorruption och otillåten favorisering, säger professor Erik Nerep, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Örebroporten AB:s agerande snedvrider konkurrensen på byggmarknaden. Andra byggfirmor fick över huvud taget inte möjlighet att lämna konkurrerande anbud. Konkurrensutsatta upphandlingar ger som regel 1030 procent lägre pris. Därmed kan detta vara en onödigt dyr affär för Örebroporten. Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden

– har granskat Örebroportens planerande tillbyggnation. Kommissionen menar att det kommunala bolaget har brutit mot upphandlingslagen. Det faktum att byggkontraktet tecknades av hyresgästen för att sedan föras över till det kommunala bolaget förändrar inte lagens krav på att upphandlingens skulle ha gjorts i konkurrens.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-02