Klargörande om SKL:s överklagande om jäv

Idag gick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut med information om att de anmält två ledamöter i Marknadsdomstolen för jäv på grund av dessas kopplingar till Den Nya Välfärden. Med anledning av SKL:s överklagande vill Den Nya Välfärden klargöra några punkter.

1. Varken Stiftelsen Den Nya Välfärden eller dess expertgrupp Konkurrenskommissionen är på något vis fientliga mot kommuner i sig, utan mot myndigheter som bryter mot lag. Detta medför dock att kommuner ofta blir föremål för granskning.

2. Inom Stiftelsen Den Nya Välfärden, Konkurrenskommissionen eller Företagarombudsmannen har ärendet om Räddningstjänsten Dala Mitt inte tidigare handlags eller bedömts. De berörda ledamöterna har således inte tidigare, inom ramarna för sina engagemang hos Konkurrenskommissionen, kunnat komma i kontakt med ärendet.

3. De berörda ledamöterna har dessutom ingått i Konkurrenskommissionen först sedan 2012 respektive 2013. Vid dessa tidpunkter var målet i Marknadsdomstolen redan var på väg upp i inom rättssystemet.

Stiftelsen Den Nya Välfärden välkomnar dock SKL:s principiella invändning om att domstolarnas bedömningar ska vara fria från särintressen. En fråga som vi i detta sammanhang tycker är intressant att framhålla är förekomsten av så kallade särskilda ledamöter i förvaltningsrätt och kammarrätt som nomineras av kommuner i mål där enskilda kommunmedlemmar har överklagat kommunala beslut. Deras opartiskhet att bedöma lagligheten av kommunala beslut kan starkt ifrågasättas.

För mer information:
Pär Cronhult, chefjurist Den Nya Välfärden
Tel: 0733-26 44 00
pc@dnv.se