Katrineholm tecknade olagligt sopavtal värt 100 miljoner

Hösten 2001 tecknade Katrineholms kommun ett sopavtal med Katrineholms Miljö och Återvinning AB. Företaget ägs av Linköpings kommun och kontraktet är värt drygt 100 miljoner kronor. Nu får kommunen kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att avtalet tillkommit i strid mot lag. Enligt lagen skulle kommunen ha genomfört en upphandling på den allmänna marknaden. Det gjorde inte Katrineholm. Andra renhållningsbolag fick därmed inte möjlighet att lämna anbud. Upphandlingar i konkurrens ger i regel lägre pris. Det finns därmed en uppenbar risk att fastighetsägarna i kommunen betalar onödigt höga sopavgifter. Enligt expertgruppen har Katrinholms agerande snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

– Katrineholms avtal om sophantering med Katrineholms Miljö och Återvinning AB har kommit till på ett sätt som strider mot svensk lag, mot EUrätt och mot gemenskapsrättslig praxis framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

– Lagen om offentlig upphandling har varit i kraft i mer än tio år. Ändå har mångmiljonavtalet ingåtts på ett sätt som strider mot lagen. Det är oacceptabelt. Givetvis ska Katrineholms kommun agera under lagarna och inte sätta sig över dessa. Genom att strunta i konkurrensupphandling kan kommunen ha orsakat hushållen onödigt höga sopavgifter säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-031