Karlstad kommun bryter mot upphandlingslagen

Karlstad kommun kritiseras i två utredningar av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen för att bryta mot upphandlingslagen.

Karlstad kommun har under flera år köpt konferenstjänster, turism- och marknadsföringstjänster från två företag, däribland Visit Karlstad AB i vilket kommunen är delägare.

När kommunen ska köpa tjänster är den som regel skyldig enligt lag att genomföra en annonserad upphandling, där alla tänkbara leverantörer ska ges möjlighet att inkomma med anbud. Så har också skett i fallet Visit Karlstad. Men istället för att följa den rangordning som blev resultatet av upphandlingen som gjordes genom ramavtal har kommunen valt att huvudsakligen köpa tjänster från Visit Karlstad. Detta trots att detta företag bara kommit elva respektive tvåa i de två upphandlade kategorierna en och- flerdagarskonferenser.

Kommunens agerande strider mot upphandlingslagen och gynnar de privata delägarna av Visit Karlstad AB på ett otillbörligt sätt. Därmed snedvrids den lokala konkurrensen.

– Med tanke på kommunens olagliga köp av tjänster direkt från Visit Karlstad AB har pågått under lång tid finns det anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Läs utredning KKO 16-016 här.

Läs utredning KKO 16-017 här.