Karlshamns kommun ville driva affärsverksamhet med regional arbetsförmedling i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Karls­hamns kommun för att, i konkurrens med privata utförare, velat etablera sig som regional aktör för arbetsförmedling.

När Arbetsförmedlingen upphandlade lokala aktörer för tjänsten att matcha arbetssökande mot arbetsgivare beslutade kommunen att lämna anbud.

Sysselsättningspolitik är dock i första hand en statlig angelägenhet som kommunerna normalt inte ska befatta sig med. Kommunerna är dess­utom förhindrade att bedriva verksamhet gentemot andra än sina egna kommunmedlemmar. I detta fall skulle den kommunala matchnings­verksamheten omfatta inte bara Karlshamns egna kommun­medlemmar utan även arbets­sökande från Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.

Det är inte en kommunal angelägenhet för Karlshamns kommun att enga­gera sig som leverantör till staten genom Arbetsför­medlingen. Efter ett överklagande upphävde därför förvaltningsrätten kommunens beslut, såsom stridande mot lag eller annan författning.

Även om beslutet att lämna anbud numera har undanröjts finns det anledning att rikta kritik mot kommunen som på detta sätt riske­rat snedvrida konkurrensen och möjligheten för enskilda lokala aktörer att etablera sig som aktörer åt Arbets­förmedlingen, säger Per Eklund, ledamot av Konkurrens­kommis­sionen.

Läs hela utredningen här.