Kalix tecknade olagliga sopavtal värda 8 miljoner

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Kalix kommun. Expertgruppen kritiserar de avtal som kommunen tecknat för transport och förbränning av sopor med BDX Företagen AB och Bodens Energi AB. Kontraktena är värda knappt 8 miljoner kronor och skulle enligt kommissionen ha upphandlats i konkurrens. Enligt lag är kommunen skyldig att upprätta skriftliga underlag och att annonsera upphandlingarna offentligt. På så sätt skulle alla aktörer haft möjlighet att delta i upphandlingen på lika villkor. Kommunen gjorde inte någon offentlig upphandling och bröt därmed mot upphandlingslagen. Expertgruppen konstaterar att kommunens agerande har snedvridit konkurrensen.

Avtalen om transport och sopförbränning står i strid mot upphandlingslagen. Den för lagen och för de bakomliggande EGdirektiven centrala principen om likabehandling har åsidosatts av Kalix kommun. Därmed har konkurrensen mellan företagen i renhållningsbranschen och transportbranschen snedvridits, framhåller expertgruppen i sin granskning.

Kommunen var enligt upphandlingslagen skyldig att genomföra offentliga upphandlingar. Trots detta valde Kalix att teckna avtal direkt med två leverantörer. Det finns undantag från lagens krav på offentlig upphandling, men inget av undantagen är tillämpligt i detta fall, säger G Rune Berggren, ordförande i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-09-10