Juridiskt dubbelfel av Boxholms kommun

Boxholmshus AB sköter sophämtningen i kommunen. Företaget samlar in och transporterar soporna till Tekniska Verken i Linköping för förbränningen. Kommunen får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att både Boxholmshus avtalsförhållande med kommunen och avtal med TVL står i strid mot lag. Enligt lagen ska upphandling av sophämtning och sopförbränning genomföras i konkurrens på den allmänna marknaden, något som inte skett i de här fallen. Andra företag har inte fått möjlighet att lämna anbud. Boxholms agerande har snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

– Såväl Boxholmshus uppdrag att sköta sophämtning som avtalet med TVL om sopförbränning står i strid mot upphandlingslagen framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

– Boxholms kommun har åstadkommit ett juridiskt dubbelfel. Varken sophämtningen eller sopförbränningen är upphandlade på det sätt som lagen föreskriver. Det är självklart att en kommun ska följa gällande rätt, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-022-023