Järfälla kommun bröt mot lagen vid köp av projektorer till skolorna

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Järfälla kommun för att ha köpt projektorer direkt från två leverantörer, trots att kommunen redan hade ett upphandlat avtal med en annan leverantör.

Under mars 2016 har Järfälla kommun vid två tillfällen, från olika leverantörer, köpt interaktiva projektorer m.m. till Mälarskolan och Herrestaskolan. Det samlade värdet av dessa köp uppgår till cirka 960 000 kronor. Samtidigt hade kommunen ett sedan tidigare upp­handlat ramavtal med en annan leverantör, som skulle ha kommit ifråga för avrop.

– Det är viktigt att upphandlande myndigheter respekterar de avtal som de har slutit vid offentlig upphandling. I förevarande fall fanns det ett upphandlat avtal som kommunen kunde avropa aktuella projektorer från. Det har av detta skäl inte varit tillåtet att direktupphandla projektorerna. Värdet av de aktuella direktupp­handlingarna överstiger även den beloppsgräns då direkt­upphandling överhuvudtaget kan tillåtas förekomma. Det har heller inte av den­na anledning varit lagligt att direktupphandla projektorerna. Det finns därför skäl att rikta allvarlig kritik mot kommunen, säger Per Eklund, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Förvaltningsrätten i Stockholm har numera dömt att de direkt­upphandlade avtalen är ogiltiga. Det innebär att kommunen måste lämna tillbaka projektorerna och begära tillbaka den ersättning som hittills har betalats. Kommunen riskerar även att få betala skade­stånd och en upphandlingsskadeavgift (som är ett slags böter) till sammanlagt betydande värden.

Läs utredningen här.