Hur ska nyanlända få en bostad? SKOP frågade svenska folket.

I bostadsbristens Sverige tvingas kommuner vidta kontroversiella åtgärder för att ordna bostäder åt nyanlända. Under hösten har debatten varit livlig gällande kommuner som låtit nyanlända gå före i den kommunala bostadskön. En del kommuner har försökt lösa problemet genom att köpa bostadsrätter eller bygga nytt för stora summor.

Vad tycker svenska folket om denna hantering?
Den Nya Välfärden upplät åt SKOP att fråga svenska folket. Undersökningen genomfördes i oktober 2017.
Den visar att den förda politiken har lågt folkligt stöd.

På frågan om vilka som i första hand ska få en egen bostad när det finns lediga lägenheter i en kommun  varierar svaret stort baserat på politisk hemvist.
Majoriteten tycker att tillgängliga bostäder i första hand ska ges till folk som står i bostadskön.

Personer som sympatiserar med Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att flyktingar som fått kommunplacering ska prioriteras.
Bland Kristdemokrater, Sverigedemokrater och Moderater anser nästan samtliga att de som stått längst i bostadskö ska prioriteras.

Hela SKOP-undersökningen kan läsas här.