Högsta förvaltningsdomstolen prövar tryckfrihetsförordningen

Viktor RobertsonHögsta förvaltningsdomstolen ska nu pröva journalisten Berit Önells begäran att få se de raderade mejlen som ledde till att hon tvingades sluta. ”En oerhört viktig fråga för öppenheten i Sverige” säger hennes juridiska ombud Viktor Robertson, jurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden.

Som reporter på tidningen Norra Skåne hade Berit Önell granskat Hässleholms kommunalpolitiker i en rad avslöjande reportage.  Kommunledningen kom därför att utöva påtryckningar gentemot tidningsledningen som beslöt att omplacera henne för att på så sätt gå politikerna till mötes.

Både kommunledningen och tidningsredaktionen har nekat till att några påtryckningar skedde, men när Berit Önell begärde att få ut mejlkorrespondensen dem emellan framkom det att mejlen hade raderats och därför inte kunde lämnas ut.

Rent tekniskt så går det att återskapa handlingarna eftersom säkerhetskopior alltid sparas, men kommunen hävdar att säkerhetskopior inte kan anses vara allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.

Viktor Robertson är juridiskt ombud för Berit Önell. Han riktar skarp kritik mot Hässleholms kommun, som han menar har försökt att dölja sina spår.

– Mejlkorrespondens från och till kommuner får enligt lag inte raderas hur som helst, vilket nu ändå skett. Nu kommer Högsta förvaltningsdomstolen att pröva om det finns ett kryphål i lagen som ger myndigheter möjligheten att slippa lämna ut allmänna handlingar genom att helt enkelt radera dessa. Domstolens avgörande kommer att påverka både öppenhetsprincipen och tryckfrihetsförordningen, två demokratiska fundament.

 

…………………………………………………………………………………………
För mer information:

Viktor Robertson,
Jurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden
Tfn: 08-545 038 16
Mob: 0706-575304
viktor.robertson@dnv.se