Haninges miljonkontrakt med Folkets hus riskerar vara olagligt

I oktober 2005 beslutade kommunstyrelsen i Haninge att teckna kontrakt med Folkets hus om att hyra konferenslokaler. Kontraktet värde uppgår till minst 1,2 miljoner kronor. Nu får kommunen kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Enligt expertgruppen mening har avtalet tillkommit på ett olagligt sätt. Enligt upphandlingslagen borde Haninge kommun genomfört upphandling i konkurrens. Kommunstyrelsen gjorde inte det och därmed fick andra anläggningar ingen möjlighet att lämna anbud till kommunen. Enligt expertgruppen har Haninges agerande snedvridit konkurrensen på konferensmarknaden.

– Avtalet mellan Haninge kommun och Folkets hus har tillkommit på ett sätt som enligt Konkurrenskommissionen strider mot gällande rätt och som snedvrider konkurrensen. Genom att andra konferensanläggningar inte fick möjlighet att lämna anbud har kommunstyrelsen brutit mot principen om likabehandling framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

– Upphandlingar i konkurrens ger i regel lägre pris. Genom att kommunstyrelsen valde att skriva avtal direkt med Folkets Hus riskerar kommunen att betala onödigt mycket för tillgången till konferensanläggningen, säger G Rune Berggren, ordförande i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-035