Grästorp tecknade olagligt sopavtal värt 2,7 miljoner

I september 2004 undertecknade Grästorps kommun och Lidköpings Värmeverk AB ett avtal om att värmeverket ska bränna sopor åt kommunen. Avtalet är värt cirka 2,7 miljoner kronor och gäller tills vidare. Kommunen får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Enligt expertgruppen har sopavtalet tillkommit på ett olagligt sätt. Kommunen var enligt lag tvungen att gå ut offentligt och annonsera upphandlingen. Det har inte skett utan kommunen tecknade istället avtal direkt med Lidköpings Värmeverk AB. Andra renhållningsföretag fick därmed inte möjlighet att lämna anbud. Enligt expertgruppen har Grästorps kommuns agerande snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

Grästorps kommuns kontrakt på sopförbränning med Lidköpings Värmeverk har tillkommit på ett sätt som strider mot svensk lag, mot EUrätt och mot europeisk rättspraxis framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Lagen om offentlig upphandling har varit i kraft i mer än tio år. Ändå har avtalet ingåtts på ett sätt som strider mot lagen. Det är oacceptabelt säger Lennart Palm, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-050