Göteborgs stad anmäls för miljonstöd

Göteborgs stad anmäls till EU-kommissionen för otillåtet stöd till bolaget Renova. Stödet utgörs av en kommunal borgen på drygt 540 miljoner kronor som inte har anmälts till och godkänts av EU-kommissionen.
Enligt Renovas egna beräkningar innebär borgen ett stödvärde på cirka 30 miljoner kronor under 15 år.

– Statliga och kommunala stöd till företag är som huvudregel förbjudna och de ska förhandsanmälas till EU-kommissionen även ifråga om stöd till offentligt ägda bolag. Borgensbeslutet är ett fördragsbrott och kan i förlängningen innebära att Renova kan tvingas betala 30 miljoner kronor, säger Pär Cronhult, chefsjurist på Konkurrenskommissionen.

– Renova AB är Västsveriges ledande återvinnings och avfallsföretag och konkurrerar med andra företag. Göteborgs stads stöd till företaget gör att konkurrensen snedvrids, säger Pär Cronhult.