Gnesta kommun gjorde rätt efter kritik

Gnesta kommun ville sälja en ishall för en krona och samtidigt ge ett driftbidrag till köparen på över 14 miljoner kronor. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden, kritiserade kommunen i en utredning eftersom försäljningen bröt mot kommunallagen och EG-rätten. Kommunen har nu stoppat försäljningen och beslutat att lägga ut ishallen på anbud istället.

– Kommunen får inte sälja en fastighet utan att genomföra ett anbudsförfarande. Att dessutom ge köparen ett bidrag på 14 miljoner kronor är ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare. Dessutom snedvrider det konkurrensen på marknaden när inte alla företag kan vara med och bjuda, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Det är bra att kommunen nu tagit till sig av kritiken och väljer att göra rätt. Gnesta är tyvärr ett undantag, alltför många kommunala fastighetsförsäljningar sker idag på ett olagligt sätt, påpekar Micha Velasco.