Företagarkravet i juni: Sänk bensinskatten!

Magdalena Andersson,

Bensinpriset har nått rekordnivåer. Och det beror inte på att oljepriserna skenat utan på att skatterna höjts orimligt mycket. Utöver moms på bensinen betalar vi energiskatt, koldioxidskatt och moms på dessa skatter. Över 60 procent av bensinpriset består av skatt.

En överväldigande majoritet av Sveriges befolkning är beroende av bilen för att kunna ta sig till jobbet, till skolan, för att handla och leva ett värdigt liv. Många företagare är helt beroende av bilen för att kunna driva sitt företag. Deras anställda behöver använda bilen för att ta sig till jobbet och ut till kunder. Höga skatter slår mot företagens konkurrenskraft och påverkar i förlängningen sysselsättningen, framförallt i glesbygd och på orter där kollektivtrafiken är bristfällig.

Som socialdemokrat borde du vara särskilt mån om rimliga drivmedelsskatter. Priset på drivmedel påverkar givetvis alla, men människor med små ekonomiska marginaler drabbas extra hårt. Arbetare och företagare med låga inkomster använder en allt större andel av sin inkomst på bilen. Varor som kräver transporter stiger i pris, vilket slår extra hårt mot låginkomsttagare. Höga drivmedelsskatter ökar de ekonomiska klyftor som Socialdemokraterna i årtionden försökt minska.

Din regering vill ha höga drivmedelsskatter för att minska koldioxidutsläppen. Skatterna ska fungera som ett slags miljöstyrmedel som får människor att köpa en elbil eller avstå bil helt och hållet. Men styrmedel fungerar bara när det finns vettiga alternativ. För majoriteten människor är elbilen inte ett alternativ. För trots subventioner så är inköpspriset för högt och laddinfrastrukturen alldeles för dålig. Att välja bort bilen är inte heller ett alternativ om man bor utanför de största stadskärnorna.

Din regering har gjort det avsevärt dyrare att köpa, äga och köra bil. Din regering har chockhöjt fordonsskatten och försämrat reglerna för förmånsbilar. Ni fortsätter att ta ut skatt på trafikförsäkringspremier och ta betalt vid vägtullar för mångmiljardbelopp varje år. Sanningen är att Sveriges bilister betalar betydligt mer i skatter och avgifter än de kostnader de orsakar. Bilisterna kompenserar för sina samhällskostnader och koldioxidutsläpp och är en lönsam intäktskälla för staten.

Men att använda bilisterna som kassako är i längden inte hållbart. Det finns en gräns för hur mycket skatter och avgifter man kan ta ut innan det får en negativ effekt på vår konkurrenskraft, på jobben och på välfärden. Den gränsen har överskridits, med råge.
Vi kräver ett stopp på överbeskattningen av bilister. Sänk skatterna nu!

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden

 

Här kan du läsa mer om Företagarkravet.