Företagarkravet i juni: Företagen behöver mer stöd för att klara krisen!

Stefan Löfven, företagen behöver mer stöd för att klara krisen!

Coronapandemin är långt ifrån över. Din regering har förvisso gett företagen lättnader och bidrag att söka men mer behöver göras.

Den viktigaste åtgärden är att säkra företagens överlevnad här och nu. Om företagen går i konkurs så finns det ingen som kan nyttja eventuella stimulanspaket när Sverige återgår till normalt tillstånd.
Då blir det mycket svårt att få hjulen i ekonomin att snurra igen.

Regeringen bör införa möjlighet till 100 procent korttidspermittering. Det finns många företag som sett sin omsättning sjunka radikalt under coronapandemin. Många företag tvingas säga upp personal. Vi kräver en korttidspermittering på 100%, där staten betalar åtminstone 75% av lönekostnaden och arbetsgivaren och arbetstagaren delar på resterande kostnader.

Ett generösare omsättningsstöd.  Att regeringen äntligen avser införa ett omsättningsstöd är bra, men förslaget behöver förbättras. Stödet syftar till att kompensera omsättningstappet under månaderna mars och april, men vi är redan inne i maj månad och restriktioner gäller fortfarande. Stödet borde gälla åtminstone så länge som restriktioner och rekommendationer är på plats.

Dessutom har regeringen budgeterat blott 39 miljarder kronor för stödet, vilket antagligen visar sig vara alldeles för lite. Regeringen bör redan nu besluta om att stödet ska gälla en längre tid och avsätta pengar för det. Dessutom bör regeringen se till att stödet betalas ut så snart som möjligt. Många företag kan inte vänta till sommaren.

Slopa arbetsgivaravgifterna under krisen. Din regering har temporärt slopat alla arbetsgivaravgifter förutom ålderspensionsavgiften. Men denna nedsättning gäller enbart upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Dessutom finns ett tak på 30 anställda. Detta gör att många företag inte ens slipper hälften av arbetsgivaravgifterna.

Vi kräver att även ålderspensionsavgiften slopas och att lönetaket avskaffas. Dessutom bör samtliga företag, oavsett storlek omfattas av nedsättningen.

Meddela en exit-strategi. Du har tidigare sagt att det nuvarande läget kommer pågå under en lång tid. Sådana uttalanden väcker oro och skadar framtidstron. Din regering bör istället meddela vilka kriterier som behöver uppfyllas innan restriktioner och rekommendationer släpps. Företagare behöver klara besked om när Sverige kan återgå till normalt tillstånd.


Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen
Den Nya Välfärden

Här kan du läsa mer om Företagarkravet.