EU-förordning slår hårt mot små åkerier

EU-kommissionen har tagit fram en ny förordning för att förhindra terrordåd vid transporter mellan tillverkare och grossister. Förslaget, som inte är godkänt av parlamentet och rådet, får nu kritik från Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. Han menar att det är mycket osäkert om förordningen verkligen förhindrar terrorism och att småföretagare skulle drabbas av orimliga kostnader om förordningen genomförs. Ombudsmannen menar även att det är principiellt fel att vältra över kostnader för offentliga uppgifter (skydd mot terrorism) på privata företag.

– Terroristbekämpning är en polisiär uppgift, inte en uppgift för landet åkerier. Därför är det principiellt fel att de drabbas av gigantiska kostnader (450 miljarder kronor första året enligt EU-kommissionens egna beräkningar) för terroristbekämpning, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Det är mycket osäkert om förordningen förhindrar terrorism. Den terrorist som vill slå till mot Sverige transporter slår sannolikt till mot infrastrukturen, mot exempelvis Centralbron i Stockholm eller Öresundsbron, säger Mårten Hyltner vid Den Nya Välfärden.

– Enligt kommissionens egna utredningar kommer förslaget i genomsnitt kosta små åkerier drygt 450 000 kronor att införa och därefter 360 000 per år i underhåll. Detta är helt orimligt, små åkerier riskerar att slås ut säger Mårten Hyltner, företagarombudsman, vid Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO 2006-012