Ett misstag i samband med DN-annons

Vi har fått kritik för att i en DN-annons haft radannonser från företag som varit ovetandes om sin medverkan.

Vi har nu gått igenom alla radannonser och kan konstatera att några enstaka företag, på grund av den mänskliga faktorn, har kommit med av misstag. Detta är något som vi djupt beklagar.

På grund av denna incident kommer vi att se över våra rutiner för att säkerställa att samma misstag inte händer igen.

Den Nya Välfärden