Engagemang i Konkurrenskommissionen utgör ingen jävsituation

Högsta domstolen har nu klarlagt att deltagande i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionens granskande verksamhet inte i sig medför jäv för ledamöter av Marknadsdomstolen.

2014 biträdde Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett krav på resning av en dom i Marknadsdomstolen, med påståendet att rättegångsfel skulle ha uppdagats. Till grund för resningsansökan angavs att två ledamöter i domstolen skulle vara jäviga på grund av sitt engagemang i Konkurrenskommissionen. I samband därmed gick SKL ut med ett pressmeddelande där organisationen framförde omfattande kritik mot Marknadsdomstolens handläggning och de aktuella ledamöternas opartiskhet.

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som utreder lagöverträdelser där skattepengar kommit att snedvrida konkurrensen. Kommissionen har dock inte på något sätt utrett eller på annat sätt tagit befattning med de förhållanden angående Räddningstjänsten Dala Mitt som Marknadsdomstolen prövade.

– I anmälan till Högsta domstolen påstås bland annat att vår verksamhet bygger på en närmast aggressiv framtoning när det gäller kommuner och kommunala bolag. Detta är osakligt och felaktigt. Vi verkar dock för att myndigheter, precis som privatpersoner, ska följa lagen, säger Pär Cronhult, chefjurist och föredragande i Konkurrenskommissionen. Våra avgöranden underbyggs ofta av domstolsutslag med motsvarande innebörd, vilket kanske upplevs som försmädligt av de berörda kommunerna.

I Högsta domstolens beslut slås nu fast att Marknadsdomstolens handläggning inte har varit felaktig eller att det framkommit något som tyder på att de aktuella ledamöterna varit jäviga. Deltagandet i Konkurrenskommissionen har således inte påverkat förtroendet för deras opartiskhet.

– Högsta domstolen har gjort en alldeles korrekt bedömning. Det är däremot förvånande att en organisation som SKL, som gör anspråk på att uppfattas som seriös, initierat de aktuella påhoppen på enskilda ledamöter av Marknadsdomstolen, avslutar Pär Cronhult.