Den Nya Välfärdens tidning är här!

Tidningen speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat och en ny samhällsmodell. Du kan bland annat läsa följande:

Svensk bostadspolitik: så här gick det till
Nils-Eric Sandberg förklarar varför den svenska bostadspolitiken ser ut som den gör och ger en lista på åtgärder till makthavarna för att få ordning på bostadsmarknaden.skarmavbild-2016-11-10-kl-10-05-21

Står välfärdsstaten vid vägs ände?
Sverige har hittills valt att inte tro på påståendena om att välfärdsstat och stor invandring inte fungerar ihop. Hur ser detta samband ut i verkligheten?

Vad tycker svenskarna om den framtida invandringspolitiken?
Eftersom politikerna verkar så osäkra om hur de vill utforma framtidens invandringspolitik har Den Nya Välfärden uppdragit åt opinionsinstitutet SKOP att höra vad medborgarna tycker om saken.

Det Goda Samhället
Den Nya Välfärdens opinionssajt www.detgodasamhallet.com har omkring en halv miljon läsningar per månad. Skribenter och läsare berättar här vad de tycker om satsningen och de problem Sverige står inför.

Kolumnister
Thomas Gür, Johan Westerholm, Helena Edlund, Widar Andersson, Mohamed Omar och Finn Bengtsson reflekterar över aktuella samhällsproblem.

Och mycket mer…

Läs tidningen som DN-bilaga eller på skärmen.