Den Nya Välfärden gör skillnad – kilometerskatten stoppas!

Trycket från tusentals företagare blev för mycket för regeringen. I helgen meddelade finansminister Magdalena Andersson att utredningens förslag om kilometerskatt inte kommer att bli av. Enligt finansministern riskerade utredningens förslag att försämra svenska åkares konkurrenskraft, vilket hon finner oacceptabelt. Miljöminister Karolina Skog (MP) instämde i den analysen.

I somras släppte utredaren släppte upp en testballong och nämnde att skatten skulle kunna bli så hög som 24 kronor milen. Det skulle innebära en ekonomisk katastrof för den svenska åkerinäringen och andra transportberoende företag i landet.

Efter en massiv kritik, inte minst från Den Nya Välfärden, försenades utredningen. Utredaren kom därefter med ett nytt bud, att kostnadsnivån i förslaget hade sänkts till cirka hälften, men kritiken bestod.

– Svenska lastbilstransporter är redan bland de dyraste i EU och regeringens motivering för att införa skatten håller inte. En kilometerskatt skulle försämra Sveriges konkurrenskraft och innebära en ytterligare börda för den hårt pressade åkerinäringen. Regeringen har redan lagt alltför många företagarfientliga förslag och det är självklart positivt att förslaget stoppas, säger Adam Rydström, Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden.

Regeringen beslut att lägga utredningen i papperskorgen innebär dock inte att allt är frid och fröjd.

– Regeringen har satsat både prestige och resurser på idén om kilometerskatten. Enligt miljöpartiets ordförande i Trafikutskottet är det alltför tidigt att avskriva en kilometerskatt. Snarare kan regeringen använda tiden som skulle ha gått till att invänta remissvar på att arbeta fram ett nytt, reviderat förslag. Ett förslag som nu bereds utan insyn i regeringskansliet. Därför måste vi fortsatt vara på vår vakt. Det är trots allt konkurrenskraften i åkerinäringen som står på spel,
avslutar Adam Rydström.