Den Nya Välfärdens arbete ger resultat – Regeringen backar från försämrade 3:12-regler och skattehöjningar

Regeringen har sedan en tid tillbaka velat försämra 3:12-reglerna, tvinga fler att betala statlig inkomstskatt och införa en särskild flygskatt. Samtliga förslag skulle ha långtgående negativa konsekvenser för svensk ekonomi och företagande.

Efter påtryckningar från bland annat Den Nya Välfärden och allianspartierna, aviserade dock regeringen i lördags att man backar från både försämringarna av 3:12-reglerna och skiktgränsen för statlig skatt. Samtidigt går man vidare med flygskatten, men även den har justerats ned från det ursprungliga förslaget.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat vår kritik och backat från två av tre skattehöjningar som skulle drabba småföretagare, säger Adam Rydström, Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden.

Att regeringen mildrar flygskatten är även positivt – om än inte tillräckligt. Till Dagens Nyheter konstaterar finansminister Magdalena Andersson själv att ”det finns ju delar av Sverige där det finns få alternativ till flyg.” Den Nya Välfärdens uppmaning till regeringen är därför fortsatt att skrota förslaget om flygskatt i sin helhet.

 

 

 

 

Adam Rydström
adam.rydstrom@dnv.se