Demoskop-undersökning: Majoritet av svenskarna anser att invandringen är för stor

En ny Demoskop-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, visar att svenskarnas uppfattning om invandringen fortsätter att förändras i en mer negativ riktning. Hela 70 procent av befolkningen anser numera att invandringen till Sverige är för stor. Endast sju procent anser att den är för liten.

Stiftelsen Den Nya Välfärden har gett opinionsundersökningsföretaget Demoskop i uppdrag att undersöka vad allmänheten tycker om invandringen till Sverige. Enligt undersökningen syns en ökad invandringskritisk opinion hos befolkningen.

70 procent av befolkningen anser att invandringen till Sverige är för stor. Siffran kan jämföras med 2015, då samma grupp utgjorde 58 procent av befolkningen. 2012 var siffran 45 procent. Man anser även att invandringen idag är dyrare än någonsin.

Den skillnad som tidigare år har funnits mellan låg- och högutbildades attityd till invandringen fortsätter att minska. Personer med lägre utbildningsnivå är förvisso fortfarande mer kritisk till invandringen än högutbildade, men den största ökningen av invandringskritiken har skett hos personer med högre utbildning.

Moderatväljarna är den väljargrupp som under det senaste året blivit markant mer negativ till invandringens storlek. Gruppen har ökat med 20 procentenheter på ett år och partiets sympatisörer är efter SD-väljarna mest kritiska till invandringens storlek.

Centerpartiets väljare befinner sig på störst avstånd från sitt partis uppfattning i frågan. Migrationsvolymens kritiker dominerar över de volympositiva med 40 procentenheter. Andelen volymkritiska centerväljare har dessutom ökat under de senaste åren.

Läs undersökningen här.