Brotten mot offentlig upphandling ökar drastiskt

En genomgång som Rapport har gjort visar att antalet fällande domar i upphandlingsmål har mer än fördubblats de senaste åren. 2007 fälldes myndigheter, kommuner och landsting i 262 fall för brott i upphandlingsärenden. 2009 hade siffran ökat till så mycket som 572 stycken. Småföretagen blir ofta lagbrottens offer.

– Jag är inte förvånad över att små företag går omkull för att upphandlingar inte sköts korrekt. Vi har sett det här mönstret utvecklas under flera år, säger Pär Cronhult, chefsjurist vid Konkurrenskommissionen.

– Sveriges Kommuner och Landstings krav på ”förenkling” av lagstiftningen innebär i själva verket att man i vissa fall vill låta landsting och kommuner göra som de vill, utan att vara bunden av en massa lagregler som komplicerar det hela, och utan möjlighet till domstolsprövning i efterhand. Det skulle vara som att lösa problemet med skattesmitare genom att sänka kraven på redovisning och deklaration. Upphandling har man för att öka förutsägbarheten vid offentlig upphandling och därmed låta konkurrensen sänka priserna och öka kvalitén. Detta uppnår man knappast genom att undvika att upphandla. Dessutom ökar riskerna för korruption, säger Pär Cronhult.