Bromma stadsdelsnämnd valde de dyraste sjuksköterskorna

Under våren har Bromma stadsdelsnämnd upphandlat sjukskötersketjänster. Stadsdelsnämnden tilldelade kontraktet till en leverantör som var nästan fyra gånger så dyr som den billigaste. Priserna låg på 490 000 kronor respektive 1 793 000 kronor per år. Den billigaste leverantören var 1 303 000 kronor billigare per år eller 5 212 000 kronor för hela avtalstiden. Bromma stadsdelsnämnd får nu kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Kommissionen konstaterar att upphandlingen gjorts i strid mot lag eftersom det inte framgått hur anbuden skulle värderas. Konsekvensen blev att fel företag tilldelades kontraktet.

– När stadsdelsnämnden tilldelade en leverantör kontraktet fäste nämnden mycket liten vikt vid anbudens pris. Att så skulle vara fallet hade inte framgått av upphandlingsunderlaget. Så får det inte vara, leverantörer ska inte behöva gissa hur anbuden ska värderas. Det kan givetvis även sättas i fråga om ett anbud som är nästan fyra gånger dyrare än det lägsta budet med godkänd kvalitet kan vara ”ekonomiskt mest fördelaktigt”, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Kommuner och stadsdelsnämnder måste givetvis följa gällande lagar. I detta fall har Bromma stadsdelsnämnd genomfört en upphandling i strid mot svensk lag, mot svensk rättspraxis, mot gällande EUrätt och mot rättspraxis från EUdomstolen, säger Lennart Palm.

Enligt Konkurrenskommissionen har Bromma stadsdelsnämnd genomfört upphandling av sjukskötersketjänster i strid mot lagen om offentlig upphandling. Konsekvensen av nämndens agerande är att konkurrensen på marknaden för vårdtjänster riskerar att snedvridas.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-021