Bergs kommun tecknade olagligt sopavtal värt 4 miljoner kronor

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Bergs kommun. Expertgruppen kritiserar det avtal om sopförbränning som kommunen tecknat med Reko Sundsvall AB. Kontraktet, som är värt fyra miljoner kronor, skulle enligt expertgruppen ha upphandlats i konkurrens. Enligt upphandlingslagen är kommunen skyldig att upprätta ett skriftligt underlag och att annonsera upphandlingen offentligt. På så sätt skulle alla aktörer haft samma möjlighet att delta i upphandlingen. Kommunen gjorde inte någon offentlig upphandling utan tecknade istället avtal direkt med Reko Sundsvall AB. Därmed bröt kommunen mot lagen om offentlig upphandling.

Avtalet om sopförbränning har tillkommit i strid mot upphandlingslagen. Den för lagen och för de bakomliggande EGdirektiven centrala principen om likabehandling har åsidosatts av Bergs kommun. Därmed har konkurrensen mellan företagen i renhållningsbranschen snedvridits, framhåller expertgruppen i sin granskning.

Sopupphandlingen är värd 4 000 000 kronor och det är uppenbart att kommunen brutit mot upphandlingslagens bestämmelser. Detta har Bergs kommun numera insett, säger G Rune Berggren, ordförande för den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-030