Augustis Företagarkrav: Regeringen måste åtgärda elbristen!

Stefan Löfven,

I årtionden har Sveriges företag kunnat lita på att säker och billig elektricitet funnits tillgänglig dygnet runt, året runt. Billig, miljövänlig elektricitet från vattenkraft och kärnkraft hjälpte i byggandet av Sveriges välstånd. Men den tiden är förbi.

På grund av ideologiska beslut har Sverige påbörjat en resa till att bli ett U-land när det kommer till elförsörjning. Stängningen av Barsebäck, två reaktorer i Oskarshamn och två reaktorer i Ringhals har bidragit starkt till att Sverige numera är beroende av utländsk energiproduktion under kalla vinterdagar. Den importerade elen produceras ofta av kolkraft, vilket går stick i stäv med regeringens målsättning om att minska koldioxidutsläppen.

När kärnkraften successivt stängs ner i södra Sverige blir landet alltmer beroende av elproduktion i Norrland. Men stamnäten som ska leverera elen har inte kapacitet att möte efterfrågan. Detsamma gäller vissa regionala och lokala elnät. Resultatet blir att elpriset i norra och södra delen av landet kan skilja sig radikalt. Och vindkraften, som ska kompensera för kärnkraftens nedstängning, levererar väldigt lite el under kalla vinterdagar. Under effekttoppar kan rullande strömavbrott eller ransonering därför krävas i vissa delar av landet.

Att Sverige förlitar sig alltmer på väderberoende elproduktion såsom vindkraft är inget att vara stolt över. Tvärtom så framstår den svenska elbristen som löjeväckande eftersom ett modernt, exportberoende industriland varken kan eller ska behöva förlita sig på vinden för att kunna hålla ljusen tända och produktionen rullande.

Företag kan inte förväntas investera och bygga ut verksamheten i ett land med elbrist. Den senaste tiden har många företag meddelat att de inte kan expandera för att elektricitet blivit en dyr bristvara. Sverige riskerar att gå miste om hundratusentals arbetstillfällen och miljarder kronor i produktionsbortfall de kommande tio åren. Det medför enorma konsekvenser för vårt gemensamma välstånd och hotar att stoppa elektrifieringen av industrin och fordonsflottan, i direkt konflikt med regeringens miljömål.

Elbristen löses inte över en natt, men arbetet för att säkra framtidens energiförsörjning behöver påbörjas nu! Regeringen har tyvärr gömt sig bakom utredningar, trots att lösningarna varit kända sedan länge.

Den Nya Välfärden kräver att regeringen skyndsamt genomför de satsningar som krävs och tillgodoser företagens behov. Till exempel bör utbyggnaden av stamnätet påskyndas och tillståndsprocesserna kortas. Energimarknadsinspektionen bör få mer makt för att stärka kundernas position gentemot elnätsägarna. Kraftvärmeproduktionens straffskatter såsom avfallsförbränningsskatten bör avskaffas. Inga fler nedläggningar av fossilfri elproduktion såsom kärnkraft och vattenkraft. Istället bör möjligheterna att satsa på dessa energikällor övervägas i en energipolitisk överenskommelse med de partier som inte delar miljöpartiets agenda.
Stefan Löfven, det är dags för din regering att visa handlingskraft och säkra att elektricitet aldrig blir en bristvara i framtiden.

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om våra Företagarkrav här.