Årjäng har låst in sig i ett miljonavtal i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Årjängs kom­mun för att fortsätta köpa låssmedstjänster och lås direkt från ett sedan tidigare anlitat företag, utan ny upphandling i konkurrens på marknaden.

Det var när Årjängs kommun behövde byta ut lås som har blivit för gamla och teckna nytt avtal för låssmedstjänster m.m. som man vände sig direkt till det företag man anlitat sedan tidigare. Andra låsföretag fick inte vara med och konkurrera.

Som skäl angav man att det anlitade låsföretaget ändå äger nyttjande­rätten till programvaran för kommunens låssystem och att det vore olämpligt att ställa om till ett eventuellt nytt system.

Detta är emellertid inte tillåtet enligt gällande upphandlings­bestäm­mel­ser. Kommunen borde redan i den ursprungliga lås-upp­handlingen ha försäkrat sig om att den fulla kostnaden för det upp­handlade systemet, under dess hela livslängd, kunde jämföras mellan anbuden. Alternativt borde kommunen ha sett till att senare behov av utbytes­lås och support­tjänster skulle kunna upphandlas i konkurrens på marknaden.

Att på sätt som nu skett, sätta sig i en sådan inlåsningssituation med ett i praktiken löpande monopol för ett visst företags produkter och tjänster, strider mot upphand­lingslagens krav på likabehandling och proportio­nalitet. 

– Det finns därför anledning att rikta kritik mot Årjängs kommun, som på detta sätt beslutat kringgå det upphandlingsrättsliga regelverk som ytterst syftar till att skydda konkurrensen men även är ägnat att motverka kor­ruption och felaktig användning av allmänna medel , säger Per Eklund, ledamot i Konkurrens­kommis­sionen.

Läs hela utredningen KKO 23-015 här.