Älvsbyns kommuns miljonupphandling olaglig

Konkurrenskommissionen (den oberoende expertgruppen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden) riktar nu kritik mot Älvsbyns kommun. Kritiken rör en upphandling av driften av en turistbyrå som avgjordes i december 2005. Kontraktets värde uppgår totalt till cirka två miljoner kronor. I anbudsunderlaget skriver kommunen att upphandlingen till 60 procent ska avgöras av priset och till 40 procent avgöras av verksamhetens kvalitet. Men vad som menas med kvalitet redovisas inte, vare sig i anbudsunderlaget eller i tilldelningsbeslutet. Leverantörerna har alltså varit tvungna att gissa vad kommunen önskar och upphandlingen är avgjord på till synas slumpmässiga förhållanden. Kommunen har därmed inte genomfört upphandlingen på ett affärsmässigt sätt, vilket strider mot lagen om offentlig upphandling. Expertgruppen konstaterar att kommunens agerande snedvrider konkurrensen på marknaden.

Kvalitetsfaktorerna hade avgörande betydelse för upphandlingen, men de var inte ordentligt formulerande i förfrågningsunderlaget och de blev godtyckligt behandlade vid beslutet, framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Skillnaden mellan vinnande anbud och det näst bästa var obetydlig. Samtidigt var det näst bästa anbudet mer en halv miljon kronor billigare. Att det vinnande anbudet på något avgörande sätt skulle vara kvalitativt bättre är svårt att utläsa ur anbuden, säger Sigvard Berglöf, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-055