AB Gavlegårdarna gjorde olaglig miljonupphandling

I september 2004 genomförde AB Gavlegårdarna en upphandling av elmätare. Värdet uppskattas till cirka 8,6 miljoner kronor. Nu får företaget kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som sammankallats av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att upphandlingen genomförts i strid mot lagen om offentlig upphandling. Bolaget informerade om upphandlingen enbart genom annons i två lokala tidningar. Men enligt lagen ska upphandlingen annonseras både i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och i en stor europeisk databas. Gavlegårdarna har därmed brutit mot principen om likabehandling och principen om affärsmässighet i upphandlingslagen. Konsekvensen är att konkurrensen på marknaden för tekniska konsulttjänster har snedvridits.

Kommunala Gavlegårdarna ska givetvis följa lagen om offentlig upphandling. Genom att inte annonsera upphandlingen ordentligt riskerar kommunen att få betala onödigt högt pris för elmätarna. Ett pris som hyresgästerna i slutänden får stå för, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Gavlegårdarna har genomfört upphandlingen på ett sätt som strider mot lag och som rubbar förtroendet för företaget som upphandlande enhet, säger Konkurrenskommissionen i ett uttalande.

 

 

Läs utredningen här: KKO 2004-053