Rambo tecknade olaglig sopavtal värt 25 miljoner

Sedan 2005 bränner Lidköpings Värmeverk AB sopor åt Rambo AB (Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals renhållningsföretag). Avtalet är värt cirka 25 miljoner kronor och gäller som längst till och med december 2008. Rambo AB får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Enligt expertgruppen har sopavtalet inte tillkommit enligt upphandlingslagens föreskrifter, som bland annat kräver att upphandlingen ska annonseras. Avtal tecknades direkt med Lidköpings Värmeverk och andra renhållningsföretag fick därmed inte möjlighet att lämna anbud. Enligt expertgruppen har Rambos agerande snedvridit konkurrensen på sopmarknaden. Rambo AB uppger att bolaget, trots de påtalade formfelen, har gjort en bra affär.

Rambo AB:s avtal om sopförbränning med Lidköpings Värmeverk har tillkommit på ett sätt som strider mot svensk lag, mot EUrätt och mot europeisk rättspraxis framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Lagen om offentlig upphandling har varit i kraft i mer än tio år. Ändå har avtalet ingåtts på ett sätt som strider mot lagen. Det är oacceptabelt. Rambo försvarar överträdelsen med att bolaget tecknat ett bra avtal. Den kan man först veta om man har gjort en riktig upphandling med anbud från andra aktörer att jämföra med. Dessutom kan man inte försvara ett olagligt handlande med att man tror sig ha gjort en bra affär, påpekar Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-057