Upplands Väsby bör sluta trotsa domstol

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, sammankallad av tankesmedjan Den Nya Välfärden, uppmärksammade i höstas att Upplands Väsbys planer på att överlåta driften av Viluandaparkens simhall till en simförening stred mot lag. Kommunen fullföljde ändå planerna. Ett friskvårdsföretag överklagade då ärendet till länsrätt. Domen visade att kommunen brutit mot lag. Länsrätten förordnade att kommunen skulle upphandla simhallsdriften i konkurrens. Upplands Väsby har emellertid vare sig överklagat domen eller följt domen. Nu riktar Konkurrenskommissionen, än en gång, skarp kritik mot kommunen. Denna gång inte bara för lagöverträdelse utan även för domstolstrots.

– Regeringsformen säger att den offentliga makten ska utövas under lagarna. Upplands Väsby agerar nu inte enligt lag. De tär givetvis helt oacceptabelt och kommunen bör snarast besluta att följa länsrättens dom säger G Rune Berggren, ordförande i expertgruppen Konkurrenskommissionen.

– Kommunen bör omgående ändra sitt beslut att inte följa länsrättsdomen, och därefter upphandla simhallsdriften, framhåller expertgruppen i sin granskning. Det lokala simsällskapet kan givetvis delta i upphandlingen och det bör ha goda möjligheter att, i konkurrens med andra, ta hem upphandlingen, framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-013