Om Integritetsombudsmannen

Stoppa Storebror!
Integritetsombudsmannen på Den Nya Välfärden kämpar för den personliga integritetens ställning i IT-samhället. Naturligtvis krävs en viss övervakning i ett civiliserat samhälle men den ska inte gå för långt. Vi menar att digital övervakning i princip bara ska riktas mot personer som misstänks för ett grovt brott. Vad vi håller på att få är däremot ett samhälle med automatisk övervakning av alla medborgare – enligt synsättet att vem som helst kan komma att begå ett brott i framtiden. Det är orättfärdigt och kränkande.

Mera info:
På vår publikationssida finner du massor med material om övervakning och personlig integritet: rapporter (som pdf, mp3 och i pappersversion) och intervjuer med intressanta personer (vissa som mp3, vissa som filmer), musik (som mp3 respektive filmer). Filmerna finns också tillgängliga via vår YouTube-kanal.

Vill du veta mer?
Kontakta Pär Ström, integritetsombudsman vid tankesmedjan Den Nya Välfärden.
Telefon 08-545 03 814
E-post: par.strom@dnv.se

B 35072