Category Archives: Företagarombudsmannen

Lex Serafen eller omarbetning av existerande lagar?

Socialdemokraterna kom idag med ett förslag som ämnar till att få slut på underprisförsäljningar. “Lex Serafen” ska göra det möjligt att i efterhand kräva att köparen betalar mer pengar om en domstol finner det …

Kommunernas roll för företagsklimatet

Den årliga företagsklimatundersökningen publicerades i dagarna. Listan toppade av Solna stad, med Sollentuna och Upplands Väsby på andra respektive tredje plats. Anledningen till att Solna, som legat etta på listan …

Hur ska försvaret finansieras?

I sken av oroligheterna i Ukraina har regeringen agerat snabbt och genom Försvarsberedningen utlyst extra medel till försvaret. Försvaret kommer att få mer pengar varje år och ska år 2024 få 5,5 miljarder …

Äntligen en vändning i sjuklönefrågan.

Regeringen har länge gömt sig bakom utredningar för att slippa ta beslut om kravet på ett slopande av företagarnas sjuklöneansvar. Moderaterna har länge hävdat att ett utökat högkostnadsskydd är bättre …

Stefan Löfven behöver ge klara besked

Socialdemokraterna kommer inte att få egen majoritet i riksdagsvalet. Således behöver de hitta partier som de kan regera ihop med. Stefan Löfven har sträckt ut en hand till Folkpartiet, men …

(S) vill ha strängare regler i yrkestrafiken

Socialdemokraterna kritiserar infrastrukturministern för att tiga still medan åkerinäringen faller sönder. I Göteborgsposten skriver Marita Ulvskog (EU-parlamentariker), Anders Ygeman (ordförande Trafikutskottet), Johan Danielsson (LO:s EU-samordnare) och Lars Lindgren (förbundsordförande i Svenska Transport-arbetareförbundet) en debattartikel …

Enad kritik mot allmänna löneavgiften

Den Nya Välfärden har länge kritiserat den allmänna löneavgiften, och förespråkat att den slopas helt. Och frågan om den dolda skatten sträcker sig långt över parti- och blockgränser. Socialdemokraternas nyhetstidning …

V arga på LO om vinster i välfärden

”LO har i snart två år drivit frågan om att vinsterna i välfärden ska minskas radikalt. Nu byter facket kurs och kan tänka sig en förhandlingskompromiss” skriver Dagens Nyheter. Fackförbundet …

Sveriges ekonomiska frihet går upp, men….

Heritage Foundation ger årligen ut rapporten ”Index of Economic Freedom” där frihet mäts inom olika områden.  I år fanns 178 länder med i rankingen. Som vanligt ligger Hong Kong, Singapore, Australien och …

Skärpt dom mot bluffakturor

”Hovrätten över Skåne och Blekinge slår fast att två av de tre åtalade i härvan med blufföretaget Företagslansering Sverige AB är skyldiga till grovt bedrägeri. Under namnet Hittaföretagen drog Företagslansering in …