Tag Arkiv: MOU

Hälso- och sjukvård för 2000-talet

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Gunnar Grafström, Lorentz Lyttkens och Bertil Persson. Detta är ett förslag till en ny struktur för en offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Målet är …

Barnomsorg enligt kundvalsmodellen

Författare: Patrik Engellau, Lisbeth Ericsson, Hans Nelson, Margareta Rosén, Marianne Synnemar och Monica Werenfels Röttorp Kundvalsmodellen ger kommunen möjlighet att både spara pengar och öka kvaliteten. Föräldrarna väljer daghem och …

Charta Nova – politik för entreprenörskap och nya jobb

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Lorentz Lyttkens och Anders Röttorp Boken föreslår en helt ny politik med målet sanerade statsfinanser och en miljon nya, riktiga jobb på tio år. …

HSF-modellen – patientmakt, kostnadeffektivitet i en ny sjukvårdsstruktur

Författare: G Rune Berggren, Erik Björn-Rasmussen, Patrik Engellau, Bertil Persson och Lars Werkö HSF-modellen redovisar systemet och detaljlösningarna i sjukvården. Vad sker med landstingen? Hur kontrolleras kvaliteteten? Hur gör medborgarna …

När folkhemmets barn blivit vuxna

Författare: Patrik Engellau, Kristina Hansson och Anders Röttorp. Folkhemmets barn har nu vuxit upp och det är dags att bygga ett nytt välfärdssystem. I denna skrift presenteras ett helt nytt …

Irrfärdens slut

Författare: G Rune Berggren, Thomas Idergard, Sofia Johansson och Hans Åström Eklind I boken diskuteras ändringar i grundlagen för att begränsa riksdagens finansmakt. Ändringarna syftar till krav på balans i …

Järntrianglar – förnyelsens fiende nummer ett

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Jan Herin och Henry Tham Sverige är järntrianglarnas hemort på jorden – Järntrianglarna är lika med starka allianser mellan tre intressen: sektorpolitker, en eller …

Den nya arbetsrätten – ett förslag

Författare: Patrik Engellau Arbetslivet ändrar karaktär. Den gamla industrikapitalismen ersätts av humankapitalismen, den nya kapitalism som följer parollen ”medarbetarna är vår främsta resurs”. Här är ett förslag till helt ny …

Kommunala företag – hot mot demokrati och fri konkurrens

Författare: G Rune Berggren, Per A Hallerby och Inger Ridderstrand-Linderoth Kommunala bolag bör avvecklas och det bör vara förbjudet att skapa nya, den slutsatsen kommer författarna fram till efter en …

Entreprenören i högsätet

Författare: G Rune Berggren, Claes Dinkelspiel, Harry Jonsson, Nils Nyström Sverige behöver fler småföretag som kan växa. Men staten har satt fåmansföretagen i strykklass. Det brådskar med att ändra på …