Olaglig telefonväxel

Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Landskrona, Svalövs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljunga kommuner får nu kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Kommunerna låter Skånetrafiken sköta en telefonväxel utan upphandling i konkurrens, något som strider mot lag. Bakgrunden är att landstinget och kommunerna 2005 genomförde en gemensam upphandling av en beställningscentral för färdtjänst, särskoleresor etcetera. Kontraktet är värt 40 miljoner. Företaget som fick uppdraget klarade dock inte av det och därför tog Skånetrafiken över driften. Detta överklagades av en annan leverantör som krävde ny offentlig upphandling. Länsrätten kom dock fram till att synnerliga brådska förelåg och att det därför inte var fel att ge uppdraget till Skånetrafik, om än temporärt. Nu har det emellertid snart gått två år och någon ny upphandling har inte inletts. Enligt expertgruppen strider detta mot lag och konkurrensen har snedvridits.

Att Region Skåne fortfarande driver telefonväxeln utan upphandling strider både mot lagens krav på affärsmässighet och mot förutsättningarna för länsrättens tidigare dom i ärendet, framhåller expertgruppen i sin granskning.

Länsrätten gav kommunerna rätt att, utan upphandling, överlåta driften åt Skånetrafiken. Men länsrätten gav inte Skånetrafik rätten att för tid och evighet sköta växeln. Uppdraget måste upphandlas, ordentligt och offentligt, säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen. Att vissa kommuner överväger att överlåta ansvaret för färdtjänsten till regionen ändrar inte bedömningen eftersom växeln även hanterar annan trafik, till exempel skolskjuts och kommunala tjänsteresor, som måste upphandlas om de inte utförs av kommunerna själva i egen regi.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-045–2006-52