Inkonsekventa regler för ersättning vid styrelseuppdrag

Idag kan en konsult anlitas av ett bolag utan att bli anställd. Istället fakturerar konsulten kostnaderna för uppdraget. Detta gäller allt ifrån IT-konsulter till redovisningskonsulter. Ett undantag finns: styrelse-uppdrag. Personer som till exempel arbetar med företagsutveckling och ledarskap kan alltså inte fakturera styrelseuppdrag från bolag. Ett synsätt som Företagarombudsmannen slår ner på i en bedömning.

– Politiker talar gärna om corporate governance och vikten av styrelseansvar. Men när företag försöker ta in extern kompetens sätter skattemyndigheten käppar i hjulet genom krångliga regler. Det är helt fel. Med enklare regler kan det bli större rörlighet i de svenska bolagsstyrelserna hävdar Tommy Adamsson, ordförande i Företagarombudsmannen.

Företagarombudsmannen har granskat skattemyndighetens behandling av Torbjörn Ek och hans företag Företagsförmedlaren AB. Ek har fått avslag på att fakturera kostnader för styrelseuppdrag. Företagarombudsmannen konstaterar att det är ologiskt att det inte går att sitta i en styrelse utan att personligen få arvodet för det. På samma sätt som en revisor eller en advokat kan bedriva sin verksamhet i bolagsform bör även styrelseledamöter kunna göra det.

Företagarombudsmannen är en privat expertgrupp som granskar konkreta fall där företagares verksamhet försvåras på grund av orimliga lagar eller myndighetsutövning.

 

Läs utredningen här: FO 03-016